Basketbalclub Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

Mededelingen

Allen welkom op de 2 initiatiedagen basket in juni op woensdagen 23/06/2021 en 30/06/2021 in de Rode Los te Oudenaarde.

Laat je kind kennis maken met de leuke sport basket:

Leeftijd G6=> 2016 van 14u tot en met 15u
Leeftijd G8=>2015 en 2014 van 15u tot en met 16u
Leeftijd G10=>2013 en 2012 van 16u tot en met 17u

Deze initiatiedagen zijn gratis maar we vragen toch omwille van corona jullie kind in te schrijven met volledige naam en geboortedatum van jullie kind alsook een gsm nummer van 1 van de ouders.

Gewone sportkledij en een eigen drinkfles volstaan.
Wij zorgen voor een corona veilig verloop van deze initiatiedagen.

Graag inschrijven via Lieve Vanhoutte
diependaele.zulzeke @telenet.be
0472 / 77 46 56
  

Met veel spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Haantjes D’Hondt Interieur Oudenaarde op 28/01/21 unaniem beslist om de A-ploeg niet meer in te schrijven in TDM2 voor het volgende seizoen 2021-2022.

De onzekere situatie ten gevolge van het verloren gegane seizoen 2020-2021 omwille van de corona maatregelen, maken het risico voor de club op diverse vlakken te groot om opnieuw op dit hoge sportieve niveau van start te gaan.

Vooreerst zijn er de weggevallen financiële inkomsten uit de cafetaria van het huidige seizoen, en is het nog koffiedik kijken of de sponsors wel bereid zullen zijn om onze club nog met dezelfde middelen als voordien te zullen steunen.

We hopen uiteraard van harte dat zij niet zullen afhaken.

Daarnaast zijn er de heel strenge eisen van de Belgische Basketbalbond om in deze reeks te kunnen en te mogen aantreden, alsook de zeer wispelturige fiscale wetgeving van de Belgische regering, betreffende de lasten op vergoedingen van vrijwilligers en bezoldigde sporters.

Zo komt een recente beslissing erop neer dat er voor het volgende seizoen een bijkomende belasting van 20% op dergelijke bezoldigingen zal geheven worden...

Dit alles heeft ons tot een kritische bezinning en tot ernstig overleg aangezet, waarbij we ons de vraag stelden of al deze omstandigheden de loodzware werkdruk van de bestuursleden en de aanhoudende financiële druk wel effectief waard zijn...

Per slot van rekening bestaat ons (onderbemand) bestuur uit uitsluitend onbezoldige vrijwilligers, die hun functie louter voor hun genegenheid voor de basketbalsport, alsook uit pure clubliefde voor onze inmiddels meer dan 50 jaar oude basketbalclub met een rijk verleden, uitoefenen. Wij willen er uiteraard ook alles aan doen om het voortbestaan van de club op lange termijn te verzekeren.

De B-ploeg, die momenteel in 1ste Provinciale ingeschreven is, zal als gevolg van onze beslissing de nieuwe A-ploeg worden, waarmee we wel de ambitie hebben om op relatief korte termijn opnieuw in Landelijke reeks aan te treden.

Uiteraard zal onze beslissing tevens resulteren in een herschikking van onze budgetten, met aanzienlijk meer aandacht voor een degelijke onderbouw en een goede jeugdwerking.

Onze voorzichtige ambitie bij ons eerste seizoen in TDM2 reikte ook niet verder dan “eens te proberen”... al betreuren we uiteraard enorm het gegeven dat Covid-19 ons meedogenloos heeft belet om dit minstens over een volledig seizoen te kunnen spreiden en beleven.

Wij danken onze huidige spelers van harte voor hun sportieve inzet en bijdrage aan onze successen van de afgelopen 2 seizoenen en wensen hen heel veel succes in hun zoektocht naar een nieuwe ploeg, maar zij blijven desgewenst uiteraard ook absoluut welkom om ons team in 1ste Prov. te komen versterken!

Bestuur Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

  

Melding Basketbal Vlaanderen:

Indoor sporten is vanaf vandaag voor iedereen tijdelijk verboden

Na de publicatie van het nieuwe federale Ministerieel Besluit werden de maatregelen in de sportwereld alweer gewijzigd. De grote verandering hierbij is dat ook indoor sporten (incl. trainingen) voor -12-jarigen tijdelijk wordt stopgezet. De maatregelen gaan vanaf donderdag 29/10 om middernacht in. 

Eerder communiceerden we al over de stopzetting van trainingen en wedstrijden bij +12-jarigen en de stopzetting van wedstrijden bij -12-jarigenNu is het dus voor alle leeftijden tijdelijk gedaan met trainen en wedstrijden spelen. Tot wanneer de maatregelen gelden, werd niet gecommuniceerd. 

Draag zorg van jullie zelf en jullie familie !

Gezonde en veilige groeten,
het bestuur.

  

Meer mededelingen ...

Historiek

Foto: de allereerste herenploeg (seizoen 1948-1949)

BBC HAANTJES OUDENAARDE heeft een héél lange, boeiende en rijke geschiedenis...
Het oorspronkelijke Haantjes Leupegem en het Fonteinplein ontstonden uit een soort wisselwerking.  

  Lees meer...

Meer mededelingen ...

Uitslagen

Kies een periode uit de lijst

Er zijn geen wedstrijden gepland!

Wedstrijden

Kies een periode uit de lijst

Er zijn geen wedstrijden gepland!