Beleidsvisie

Beleidsvisie

Wie zijn wij?

BBC Haantjes- Fireballs Oudenaarde is een  basketbalclub aangesloten bij de Vlaamse Basketliga onder stamnummer  405. Onze club ontstond in april 2016 uit de fusie van BBC Haantjes Oudenaarde ( stamnummer 405), een club met een lange en rijke basket traditie en Fireballs Oudenaarde ( stamnummer 2592 ), een veel jongere club met een sterke jeugdwerking.

Onze doelstelling :

BBC Haantjes-Fireballs Oudenaarde ziet het als zijn opdracht de jeugd – jongens en meisjes – van Oudenaarde en omgeving voor het basket te winnen, dit vanaf premicroben ( 6 jaar ) tot en met juniores ( 20 jaar ). Met andere woorden: “ De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en van het basket in het bijzonder te promoten en te ondersteunen. “

Via een positieve en opvoedende basketopleiding wil de club zijn jeugd doorgroei mogelijkheden geven , daarom  treden we  aan met seniores  dames- en herenploegen in de provinciale en landelijke afdelingen, zo kunnen de spelers doorstromen naar een voor hen haalbaar en zo hoog mogelijk niveau.

Onze bekwame trainers staan garant voor een degelijke opleiding . Niet alleen basketregels worden uitgelegd, maar ook een sportieve houding  en een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag  wordt van alle clubleden  en sympathisanten verwacht. FAIR PLAY is ons motto.

Talrijke enthousiaste bestuursleden en medewerkers zetten zich elke week opnieuw  - volledig vrijwillig en belangeloos – in, om onze ploegen te begeleiden.

Hoe wenst BBC Haantjes-Fireballs Oudenaarde deze doelstelling te realiseren? 

1. Respect onder alle betrokkenen: spelers, coaches, refs, supporters, ouders, bestuursleden, zaalverantwoordelijke,…

*Basketbal is een ploegsport. Toon respect voor je collega spelers. Luisterbereidheid en intensief werken, van elke speler, op training en wedstrijd komen ten goede aan het volledige team. Storend gedrag en negatieve kritiek horen hier niet thuis. Laat je ploeg niet in de steek. Maak een goede planning voor je schoolwerk, familiale activiteiten, ... zodat je basketbalverplichtingen kunnen ingevuld worden.

*Basketbal wordt gespeeld volgens bepaalde spelregels. Een goede kennis van het reglement is noodzakelijk.

*Begroet steeds de coach, ploegverantwoordelijke, ouders, bestuursleden, vrijwilligers… als je binnen komt.

*Tijdens de wedstrijden en trainingen draagt de coach de volledige verantwoordelijkheid van het sportieve verloop. Hij/zij wordt hierbij desnoods geholpen door de ploegafgevaardigde en de jeugdcoördinator. Samen met alle onmisbare vrijwilligers, die instaan voor de goede werking van de club, verdienen zij het respect en vertrouwen van iedereen die betrokken is bij het basketbalgebeuren. (ouders, spelers, supporters, bestuur).

*Tijdens de wedstrijd zorgen de scheidsrechters ervoor dat het reglement wordt nageleefd. Respecteer hun beslissingen. Het aanvechten van een beslissing is zinloos en tijdverlies. Concentreer je op het spel. De scheidsrechters waarderen ploegen waar het aangenaam is om wedstrijden te begeleiden.

*Respecteer je tegenstander. Geef een handdruk voor en na de wedstrijd en verontschuldig je na het maken van een fout.

Dergelijke houding draagt bij tot het waarderen en het respecteren van je eigen ploeg, je club en je tegenstrever.

*Heb respect voor de infrastructuur en het materiaal. Basketballen worden door de spelers weggeborgen in de daarvoor voorzien ruimtes. De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de spelersbank en de netheid van de kleedkamer. Lege blikken, waterflessen, tapes, kauwgum,... liggen in de voorziene vuilnisbakken. De miniringen zijn voor de microben en benjamins. Aangezien deze minder stevig zijn, kunnen er best niet aanhangen of in dunken. De coach ziet toe op dit alles.

*De club organiseert in de loop van het seizoen verscheidene evenementen, met de bedoeling het lidgeld zo laag mogelijk te houden. We verwachten uw steun door op deze evenementen aanwezig te zijn, deel te nemen en mee te helpen.

*Zonder de steun van de vele sponsors kan de club niet werken, met deze een oproep om ook aan hen te denken zodat het voor iedereen een win/win situatie is.

 

2. Gezondheid en netheid: sporten is gezond en draagt bij tot de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van zijn beoefenaars, in ons geval: al onze basketspelers en -speelsters van jong tot oud.

*Laat je medische fiche invullen door een naar keuze erkend arts. Laat dit niet zomaar invullen maar laat je grondig onderzoeken (1x/jaar voor een sporter is niets te veel). Medicatie neem je mits goedkeuring en op advies van een arts.

*Gezonde en gevarieerde voeding is goed voor je lichaam en beïnvloedt de prestaties gunstig .

*Zorg dat je voldoende rust, ga tijdig slapen, zeker de dag voor een wedstrijd.

*Beoefen basketbal met aangepast schoeisel teneinde voetletsels maximaal te vermijden..

*Eten en drinken doen we in de cafetaria. Water en sportdranken zijn toegelaten tijdens de wedstrijden en trainingen. Lege verpakkingen liggen in de vuilbak. Afval wordt correct gesorteerd PMD in de PMD containers, restafval in de restafvalbak.

*Het dragen van juwelen (uurwerken, armbanden, halskettingen, oorringen, piercing,…) wordt wegens veiligheidsoverwegingen NIET toegestaan op trainingen en op wedstrijd. Het meebrengen van waardevolle spullen (kledij, gsm, juwelen, ...) gebeurt op eigen risico. De club is niet aansprakelijk bij diefstal.

*Na elke wedstrijd en/of training neemt elke speler een douche. De coach controleert alles op netheid en restanten van kledij.  

*Laat niets achter in de kleedkamers,  tijdens  trainingen en wedstrijden . De gesloten sportzakken worden tijdens de training en de wedstrijden achter de bank geplaatst.

*Onnodig te zeggen dat er best niet gerookt wordt en al helemaal niet binnen de sport- accommodatie. Daarnaast zijn overdadig alcohol gebruik en drugs  al helemaal uit den boze.

*Bij een sportongeluk breng je steeds de coach op de hoogte en bezorg je het formulier “ Ongeval aangifte “ ( te vinden  in de map van de ploegafgevaardigde) zo snel mogelijk aan het secretariaat van de club (William Janssens ).

 

3. Enkele praktische richtlijnen voor een vlot en sportief verloop van trainingen en wedstrijden.

*Afwezigheden op trainingen en wedstrijden worden tijdig aan de coach gemeld via telefoon, sms of email.

*Bij aanvang van de trainingen is elke speler in uitrusting en op tijd aanwezig. Op training draagt de speler de kledij van zijn keuze, bij wedstrijden wordt de club kledij gedragen. Het terrein wordt pas betreden als de training of wedstrijd ervoor beëindigd zijn. Daarvoor wacht je rustig het einde van de voorgaande training of wedstrijd af, zonder de aan de gang zijnde activiteit te storen.

*Tijdens een training/wedstrijd wordt er geluisterd naar de richtlijnen van de coach. Eventuele discussies worden gevoerd voor of na de training. De coach stuurt op een positieve en motiverende manier zijn spelers bij tijdens trainingen en wedstrijden. In deze heeft een coach een voorbeeld functie in zijn optreden ten opzichte van de tegenstrever, de refs en het publiek. Bij scouting door de jeugdcoördinator wordt het eventuele evaluatie gesprek met de coach gevoerd na de training.

*Tijdens trainingen en wedstrijden blijven GSM’s opgeborgen, er wordt niet ge-SMS’t door trainers en/of spelers.

*Spelers die vroegtijdig een training wensen te verlaten, vragen vooraf toestemming aan de coach, zo blijf je verzekerd, doe je dit niet dan vervalt de verantwoordelijkheid van de coach en de club.

*Na elke training en thuiswedstrijd zijn de ballen opgeruimd. De ballenrekken worden afgesloten. De coach neemt hieraan deel en controleert.

*Voor de wedstrijd geven de spelers hun identiteitskaart af aan de ploegafgevaardigde. De clubboetes voortvloeiend uit “ vergeten “ identiteitskaarten worden aan de spelers doorgerekend.

*Bij wedstrijden betreden de spelers het terrein in de wedstrijduitrusting of met eventuele opwarmings shirts. Iedere speler neemt actief deel aan de opwarming voor de wedstrijd.

*Bij aanvang van de wedstrijd drukken de 5 spelers die starten de hand van de tafelverantwoordelijken, de refs en de tegenstrevers. De spelers op de bank volgen aandachtig de wedstrijd, blijven geconcentreerd en moedigen hun medespelers positief en sportief aan. Er wordt in geen geval kritiek gegeven op de coach, de tafelverantwoordelijken, de scheidsrechters of supporters. De coach heeft in deze een voorbeeld functie.

*Bij wissels reageert men sportief en geeft men een hand aan de speler die vervangt. Bij time-out verzamelen de spelers in looppas bij de coach en luisteren ( ook de bankzitters ) aandachtig naar de richtlijnen. Om de wedstrijd in alle sportiviteit af te sluiten  zal de volledige ploeg , coach en begeleiders de hand drukken aan de refs, de tafelverantwoordelijken en de tegenspelers.

*Na de wedstrijd begeeft iedereen zich naar de kleedkamer om te douchen en tot rust te komen.

*Geniet van een overwinning en verlies waardig.

 

4. Ouders en supporters: zonder ouders geen jeugdspelers, zonder supporters ( ouders, opa’s en oma’s, nonkels en tantes, broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnen, en alle anderen die basket een leuke sport vinden ) geen ambiance en positieve aanmoedigingen voor onze spelers.

*Ken de regels van het spel. Dit voorkomt commentaar en kritiek. Bij jonge spelers staat de ontwikkeling centraal, ze moeten het spel leren en gevormd worden. De één is hierin sneller en meer bedreven dan de andere, doch iedereen moet zijn kans krijgen. Basketbal is een teamsport.

*Moedig de spelers aan, zeker op moeilijke momenten. Blijf echter ouder of supporter en neem de rol van de coach niet over. Blijf sportief tegen de medespelers, refs en tegenstrevers ongeacht hun talent, uiterlijk of afkomst. Respecteer hen.

*Bij wedstrijden nemen toeschouwers ( ouders, supporters, sympathisanten,.. )  plaats op de tribunes en moedigen hun ploeg positief aan. Het veld betreden of tegenstanders en refs uitdagen is “not done”. Dit getuigt van weinig respect en leidt tot torenhoge boetes. Bij trainingen wachten de ouders geduldig langs de zijlijn en interfereren niet als de training nog aan de gang is.

*BBC Haantjes-Fireballs Oudenaarde haalt zijn niveau dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers en bezoldigde medewerkers , aan ouders vragen we een positieve betrokkenheid, dit kan door zich in te zetten als ploegverantwoordelijke, tafelverantwoordelijke( blad, chrono en of 24” ), mee te helpen aan evenementen…

*Blijf als ouder en supporter op de hoogte van het clubgebeuren via de website  http://www.haantjesoudenaarde.be