Opleidingen/cursussen en handleidingen

Cursus Tafelofficial

Bereidwillige mensen vinden om "het blad" te doen aan de wedstrijdtafel is wellicht voor vrijwel elke club geen sinecure...
Blijkbaar schrikt deze taak veel mensen af, omdat ze denken dat ze te weinig van de basketbalsport kennen om deze functie behoorlijk te kunnen uitvoeren. En toch is "het blad" doen veel eenvoudiger dan je op het eerste zicht zou denken.
Om dit foute vooroordeel uit de wereld te helpen en omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij van eender wie een volwaardige tafelofficial kunnen maken, organiseert BBC Patrick Haantjes Oudenaarde geregeld interne opleidingen voor deze funtie.
Tegelijk is het een aangename manier om de reglementering van de basketbalsport snel en duidelijk te leren kennen.
Probeer het even uit! U zal er onze club en i.h.b. uw betrokken ploeg een groot plezier mee doen!

Hiervoor richten wij ons vooral tot de ouders van onze jeugdspelers, maar ook tot de partners van onze seniorenspelers!

Klik hier voor de gedetailleerde geschreven versie van de cursus "tafelofficial". 

Handleiding elektronisch scorebord

 

Klik hier voor de gedetailleerde handleiding voor het bedienen van het scorebord.

Beknopte regels voor 24 sec. operator

Klik hier voor de beknopte regels voor de 24 sec. operator (voor jeugdploegen vanaf Pupillen)

Klik hier voor de NIEUWE beknopte 24 sec regels vanaf seizoen 2015-2016 en dit voor ALLE ploegen vanaf de Pupillen.

Doorgeven wedstrijduitslag via website aan de Bond

Alle informatie over hoe u de wedstrijduitslag kan meedelen aan de Bond via de website of via Smart Client vindt u hier.