Nieuws

Overzicht berichten

Allen welkom op de 2 initiatiedagen basket in juni op woensdagen 23/06/2021 en 30/06/2021 in de Rode Los te Oudenaarde.

Laat je kind kennis maken met de leuke sport basket:

Leeftijd G6=> 2016 van 14u tot en met 15u
Leeftijd G8=>2015 en 2014 van 15u tot en met 16u
Leeftijd G10=>2013 en 2012 van 16u tot en met 17u

Deze initiatiedagen zijn gratis maar we vragen toch omwille van corona jullie kind in te schrijven met volledige naam en geboortedatum van jullie kind alsook een gsm nummer van 1 van de ouders.

Gewone sportkledij en een eigen drinkfles volstaan.
Wij zorgen voor een corona veilig verloop van deze initiatiedagen.

Graag inschrijven via Lieve Vanhoutte
diependaele.zulzeke @telenet.be
0472 / 77 46 56
  

Met veel spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Haantjes D’Hondt Interieur Oudenaarde op 28/01/21 unaniem beslist om de A-ploeg niet meer in te schrijven in TDM2 voor het volgende seizoen 2021-2022.

De onzekere situatie ten gevolge van het verloren gegane seizoen 2020-2021 omwille van de corona maatregelen, maken het risico voor de club op diverse vlakken te groot om opnieuw op dit hoge sportieve niveau van start te gaan.

Vooreerst zijn er de weggevallen financiële inkomsten uit de cafetaria van het huidige seizoen, en is het nog koffiedik kijken of de sponsors wel bereid zullen zijn om onze club nog met dezelfde middelen als voordien te zullen steunen.

We hopen uiteraard van harte dat zij niet zullen afhaken.

Daarnaast zijn er de heel strenge eisen van de Belgische Basketbalbond om in deze reeks te kunnen en te mogen aantreden, alsook de zeer wispelturige fiscale wetgeving van de Belgische regering, betreffende de lasten op vergoedingen van vrijwilligers en bezoldigde sporters.

Zo komt een recente beslissing erop neer dat er voor het volgende seizoen een bijkomende belasting van 20% op dergelijke bezoldigingen zal geheven worden...

Dit alles heeft ons tot een kritische bezinning en tot ernstig overleg aangezet, waarbij we ons de vraag stelden of al deze omstandigheden de loodzware werkdruk van de bestuursleden en de aanhoudende financiële druk wel effectief waard zijn...

Per slot van rekening bestaat ons (onderbemand) bestuur uit uitsluitend onbezoldige vrijwilligers, die hun functie louter voor hun genegenheid voor de basketbalsport, alsook uit pure clubliefde voor onze inmiddels meer dan 50 jaar oude basketbalclub met een rijk verleden, uitoefenen. Wij willen er uiteraard ook alles aan doen om het voortbestaan van de club op lange termijn te verzekeren.

De B-ploeg, die momenteel in 1ste Provinciale ingeschreven is, zal als gevolg van onze beslissing de nieuwe A-ploeg worden, waarmee we wel de ambitie hebben om op relatief korte termijn opnieuw in Landelijke reeks aan te treden.

Uiteraard zal onze beslissing tevens resulteren in een herschikking van onze budgetten, met aanzienlijk meer aandacht voor een degelijke onderbouw en een goede jeugdwerking.

Onze voorzichtige ambitie bij ons eerste seizoen in TDM2 reikte ook niet verder dan “eens te proberen”... al betreuren we uiteraard enorm het gegeven dat Covid-19 ons meedogenloos heeft belet om dit minstens over een volledig seizoen te kunnen spreiden en beleven.

Wij danken onze huidige spelers van harte voor hun sportieve inzet en bijdrage aan onze successen van de afgelopen 2 seizoenen en wensen hen heel veel succes in hun zoektocht naar een nieuwe ploeg, maar zij blijven desgewenst uiteraard ook absoluut welkom om ons team in 1ste Prov. te komen versterken!

Bestuur Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

  

Melding Basketbal Vlaanderen:

Indoor sporten is vanaf vandaag voor iedereen tijdelijk verboden

Na de publicatie van het nieuwe federale Ministerieel Besluit werden de maatregelen in de sportwereld alweer gewijzigd. De grote verandering hierbij is dat ook indoor sporten (incl. trainingen) voor -12-jarigen tijdelijk wordt stopgezet. De maatregelen gaan vanaf donderdag 29/10 om middernacht in. 

Eerder communiceerden we al over de stopzetting van trainingen en wedstrijden bij +12-jarigen en de stopzetting van wedstrijden bij -12-jarigenNu is het dus voor alle leeftijden tijdelijk gedaan met trainen en wedstrijden spelen. Tot wanneer de maatregelen gelden, werd niet gecommuniceerd. 

Draag zorg van jullie zelf en jullie familie !

Gezonde en veilige groeten,
het bestuur.

  

Supporters & begeleiders

In de sporthal Rode Los Oudenaarde, zijn per wedstrijd een beperkt aantal personen toegelaten:

  • 1 supporter/begeleider per speler met een absoluut maximum van 12 supporters/begeleiders per bezoekende ploeg.
  • 1 coach + (eventueel 1 assistant coach) + max 12 spelers
  • 1 ploegafgevaardigde per ploeg
  • 3 personen voor tafelfuncties
  • Scheidsrechters

Deze richtlijn geldt voor alle bezoekende ploegen, tenzij deze in de week voorafgaand aan de wedstrijd een mail vanuit het bestuur ontvangen met een aanpassing van de aantallen en dit gerealiseerd kan worden met in acht neming van de Social Distancing (1,5 m) op de beschikbare tribunes.

Op de tribunes kan plaats genomen worden per bubbel of individu, rekening houdende met 1,5 m tussen de volgende bubbel of individu.  Wanneer blijkt dat niet gehandhaafd kan worden, zullen supporters de zaal moeten verlaten.

Bij aankomst in de sporthal dient het circulatieplan (eenrichtingsverkeer) gevolgd te worden. Tijdens de wedstrijd moeten de supporters/begeleiders verplicht zitten en ten allen tijde een mondmasker dragen.

Jeugdploegen

Voor de wedstrijd mogen geen kleedkamers gebruikt worden door de jeugdploegen.  Spelers moeten aankomen in de sporthal in volledige uitrusting, enkel wisselen van sportschoenen toegelaten om beschadiging te vermijden aan de sportvloer.

COVID-registratieplicht

Bij binnenkomst in de sporthal registreren alle supporters/begeleiders zich aan de balie van de sporthal met hun naam en telefoonnummer. Bij mogelijke besmetting kunnen alle aanwezigen gecontacteerd worden. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Hygiëne

Iedereen die de sporthal betreedt, ontsmet de handen met alcoholgel. Er is alcoholgel aanwezig in de sporthal. Vlak voor de match ontsmetten coach, spelers, enz. de handen opnieuw. Alcoholgel aanwezig op de wedstrijdtafel.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker is overal in de sporthal en bij betreden of verplaatsing in de cafetaria, verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. Personen die geen mondmasker dragen, wordt de toegang tot de sporthal of cafetaria geweigerd. Tijdens het sporten mag het mondmasker uitgedaan worden. 

Drinkfles

Elke speler brengt zijn/haar eigen gevulde drinkfles mee.  Deze kan opgevuld worden aan de waterfontein op de eerste verdieping.

Tussen en voor de wedstrijden

Spelers en coach wachten om de zaal te betreden tot de ploegen van de vorige wedstrijden de zaal hebben verlaten en de spelersbank is ontsmet. Bij de opwarming worden maximum 3 ballen gebruikt die daarna ontsmet worden. Vlak voor de match worden geen handen gegeven aan tegenstander, refs, officials.

Coaches

De coach vermijdt roepen of schreeuwen en houdt altijd 1,5 m afstand tot het terrein. Indien de coach deze maatregel respecteert hoeft hij/zij geen mondmasker te dragen.

Officials

Ook officials dragen een mondmasker aan de wedstrijdtafel en ontsmetten hun handen voor elke match (en minimaal voor 1ste Q en voor 3de Q). Aan de wedstrijdtafel is alcoholgel voorzien voor refs, coaches en officials. Indien mogelijk zal het wedstrijdblad zoveel mogelijk op voorhand ingevuld zijn. De klok, de latop/tablet en 24 sec worden door één thuisofficial ontsmet na gebruik.

De stoelen voor spelersvervanging worden op 1,5 m van de wedstrijdtafel geplaatst.

Kleedkamers/douches

Douchen mag maar is op eigen verantwoordelijkheid en is slechts toegelaten met maximum 6 personen per kleedkamer en per 3 onder de douche.  Na gebruik worden deze door de zaalwachters gereinigd en ontsmet.

Na de wedstrijd

De tribunes worden na de wedstrijd ontsmet en verlaten de spelers zo snel mogelijk de zaal via de aangeduide weg naar de kleedkamers en de bezoekers via de aangeduide pijlen uitgang.

  

Beste spelers, coachen, sponsors en sympathisanten,

Met trots kunnen we jullie mededelen,
dat Dhr Frank De Brucker de nieuwe gedreven coach
van de Heren A zal worden voor volgend seizoen
2020-2021.

Wij wensen hem alle succes toe!

Bestuur Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

 

  

Aan allen,

Graag willen wij iedereen bedanken voor jullie inzet om van onze koekenverkoop een groot succes te maken!

Een speciale dank gaat uit naar de u14a die met zijn allen 180 dozen verkochten en hierbij ook de winnaar van de wedstrijd zijn. De tickets worden zo snel mogelijk aan hen bezorgd.

Bijkomend willen we ook een speelstertje van de u12m in de kijker zetten. Sindy Commere verkocht in haar eentje maar liefst 50 dozen.
We kunnen dit dan ook niet zomaar laten passeren en zullen ook haar belonen.

Bedankt!
Sara
Bestuur Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde
  

Basketbalcompetitie in Vlaanderen wordt stopgezet en niet meer hervat

Naar aanleiding van de internationale coronacrisis, besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is daarnaast ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct definitief te staken.

Wegens de internationale coronacrisis werden alle competities op alle niveaus eerder al tot 3 april stil gelegd. Gezien de recente en alarmerende ontwikkelingen, werd vandaag beslist met onmiddellijke ingang alle Basketbal Vlaanderen-competities 2019-2020 definitief stop te zetten. Concreet betekent dit dat het basketbalseizoen vandaag eindigt en niet meer op een latere datum zal hervat worden.

Op 21 maart zal de Raad van Bestuur beslissen en communiceren over het al dan niet toewijzen van kampioenstitels in de afdelingen en reeksen waar dat van toepassing kan zijn, het benoemen van gerechtigde en mogelijks ook bijkomende stijgers en het aanwijzen van dalers. Om te anticiperen op probleemsituaties, zal het Departement Competitie nu al een rondvraag doen bij de clubs om hun intenties voor volgend seizoen te kennen. Gezien de korte termijn waarin het Departement de Raad van Bestuur moet adviseren, willen we de clubs vragen heel spoedig op deze rondvraag te antwoorden.

Zo komt er ook meteen een einde aan het seizoen in Top Division Men One & Top Division Men Two, nadat eerder al beslist werd om de competitie in Top Division Women One te beëindigen. Daarnaast zullen er geen finales van de Beker van Vlaanderen en provinciale bekerfinales gespeeld worden in 2020. Ook de geplande nationale eindrondes in de jeugdcompetities gaan niet door.

"De gezondheid en de creatie van een veilige situatie van onze spelers, trainers, stafleden, scheidsrechters, fans en vrijwilligers staat boven alles en is van het hoogste belang," motiveert voorzitter Marc Verlinden de beslissing. "Ook al was dit geen eenvoudige beslissing, het is de morele plicht van Basketbal Vlaanderen om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de verspreiding van het Coronavirus maximaal af te remmen."
  

Foto: de allereerste herenploeg (seizoen 1948-1949)

BBC HAANTJES OUDENAARDE heeft een héél lange, boeiende en rijke geschiedenis...
Het oorspronkelijke Haantjes Leupegem en het Fonteinplein ontstonden uit een soort wisselwerking.  

  Lees meer...